סינטזה

פונקציונלית netlist סינטה של קוד המקור לקבלת

Linth checking

לאימות איכות הקוד והתאמתו למדדי איכות linth הרצת בדיקות

STA (Static Timing Analysis)

ובדיקה שהתכנון עומד בהן. דיבוג ושינוי עד לעמידה במשטר התזמון timing contraints הגדרות

RTL Coding

verilog ,system verilog,VHDL :קידוד בלוקים מורכבים בשפות

סימולציות

ביצוע אימות התכנון בעזרת כלי סימולציה

linth בדיקות

חוסכות זמן פיתוח יקר ותורמות לזיהוי של כשלים מוקדם בתהליך הפיתוח linth לאימות איכות הקוד והתאמתו למדדי איכות. בדיקות linth הרצת בדיקות

למידע נוסף

כתיבת קוד

למידע נוסף

כתיבת קוד

למידע נוסף

כתיבת קוד

למידע נוסף

סימולציות

Synopsys Cadence Mentor ביצוע אימות של התכנון בעזרת כלי סימולציה של מיטב חברות התיב"ם

למידע נוסף

כתיבת קוד

למידע נוסף

כתיבת קוד

למידע נוסף

כתיבת קוד

למידע נוסף

כתיבת קוד

verilog ,system verilog,VHDL :קידוד בלוקים מורכבים בשפות

למידע נוסף

כתיבת קוד

למידע נוסף

כתיבת קוד

למידע נוסף

כתיבת קוד

למידע נוסף